Author: Admin

Internett og nyheter

  • mars 20, 2017
  • By : Admin

  Nyheter på TV er ofte vist et par ganger om dagen. Informasjonen blir samlet en dag i forveien til flere timer. Materiellet blir sendt til en nyhetsredaksjon som går igjennom det og klargjør {…}

Lue lisää

Aviser og nyheter

  • februar 22, 2017
  • By : Admin

  Det største kilden til informasjon var aviser før i tiden. Det trykkes fortsatt mange hundre millioner aviser på verdensbasis, men internettaviser og alternative informasjonskilder tar mer og mer over. Det faktum at aviser {…}

Lue lisää

Journalisme i dag

  • januar 29, 2017
  • By : Admin

  Journalister er personer som jobber med å samle informasjon om hendelser for deretter å gjenfortelle hendelsene til publikum. Dette gjøres gjennom alle mediatyper. Jobben til journalister har forandret seg ganske mye de siste {…}

Lue lisää

Internasjonalisering av nyheter

  • desember 15, 2016
  • By : Admin

  Alle mennesker i alle land er mye mer sammensveiset enn før. Handel bringer folk nærmere hverandre og reisemuligheter gjør at verden blir mindre. Nyheter spiller også en viktig del i hvordan man ser {…}

Lue lisää
astrology