Author: Admin

Internasjonalisering av nyheter

  • desember 15, 2016
  • By : Admin

  Alle mennesker i alle land er mye mer sammensveiset enn før. Handel bringer folk nærmere hverandre og reisemuligheter gjør at verden blir mindre. Nyheter spiller også en viktig del i hvordan man ser {…}

Lue lisää