Aviser og nyheter

Aviser og nyheter

 

Det største kilden til informasjon var aviser før i tiden. Det trykkes fortsatt mange hundre millioner aviser på verdensbasis, men internettaviser og alternative informasjonskilder tar mer og mer over. Det faktum at aviser mister lesere og mister noe av inntektsgrunnlaget sitt gjorde at staten på slutten av 1960 tallet innførte en pengestøtte til aviser. Pengestøtten går til små og store aviser og er på ca. 300 millioner kroner i året. Aviser er også fratatt fra å betale mva, som er den største økonomiske hjelpen til aviser.

Pengestøtte til avisene er en viktig del av et åpent og fritt samfunn. Det er viktig at man har flere kilder til nyheter og at nyhetene ikke må bli kommersielle for å sikre sitt inntektsgrunnlag. Ser man på USA er motivene bak nyhetene og mediahusene nokså annerledes enn i Norge. Norske aviser begrenser bruken av reklame nokså mye og begrenser også bruken av populistiske nyheter som egentlig er en slags produktplassering av personer eller hendelser, som gavner selskaper eller personer mer enn at det har en veldig viktig oppgave som må formidles samfunnet.

Aviser gir ofte en dypere fremstilling av nyheter enn TV.

astrology