Hva er egentlig nyheter

Hva er egentlig nyheter

 

Man høres daglig om nyheter. En nyhet er informasjon on en spesifikk situasjon eller hendelse. Man kan stille visse krav til disse hendelsene for at de kan kalles nyheter. Nyheter er som sagt informasjon som gis av mennesker eller observeres av mennesker til journalister. Journalister er også mennesker som jobber med informasjonsinnsamling for media de representerer. Journalister samler på denne måten nyheter som igjen blir presentert på TV, internett, aviser, osv., kalt massemedier.

Større massemedier har ofte journalister i forskjellige land som rapporterer nyheter tilbake til hjemlandet eller til nyhetsstasjonene.

Det er mange forskjellige momenter for at en nyhet nettopp er en nyhet. Noen av disse er:

AKTUALITET. En nyhet på være fersk. Man mener da at hendelsen må ha skjedd innenfor en viss periode som gjør at massemediets journalist kan dekke nyheten. Dette kan være noen timer til opp i mot 24 timer.

INFORMASJONSVERDI. Hendelsen må ha interesse eller en verdi for nokså mange personer. Nyheten må være av interesse for leserne til massemediet.

NYTT. En nyhet, som det ligger i ordet, må være noe nytt og det bør også være spennende. Når man ser på nyhetene på TV oppdager man at mange rare nyheter fort får stor oppmerksomhet. Det kan være noe spennende og interessant ved noe rart. I Norge mer enn andre steder ser man at en bortkommen elg kan få nasjonal mediadekning.

NÆRHET. Nyheter som foregår nærmere mennesker geografisk vil ha større interesse da det er lettere å identifisere seg med situasjoner som foregår nærmere enn lengre unna. Det er derfor man ser mye mindre nyheter fra Asia og Australia enn fra for eksempel Sverige og Danmark i norsk massemedia.

KJENTE PERSONER. Kjente person for ofte mye mediadekning nettopp fordi de er kjente. Politikere, musikere og rikskjendiser. Noen kan tjene gode penger på å være kjent og derfor streber etter å bli værende kjent, og søker medias oppmerksomhet.

LIKHET. Nyhetsbudskap må være lik forståelsen publikum har. Det vil si at medier trakter etter å finne nyheter som treffer publikums forståelse. Dette går ikke på om publikum er enig med saken eller ikke men mer på en større enighet med et verdensbilde eller samfunnet som helhet.

NYHETEN I SAMMENHENG. Nyheter må formidles av personer som er på rett sted til rett tid. Er man for sent ute har nyhetsverdien blitt forringet. Man kan ofte tenke på journalister som actionhelter. Man må være der det skjer eller så har man mistet publikums interesse.

DISSE FAKTORENE. Jo flere av de overnevnte faktorene som man klarer å oppfylle for en sak jo bedre utslag vil man få for nyheten sin. Massemedia har en viktig samfunnsoppgave men de er også en bedrift. En bedrift ønsker å tjene penger, så økonomi er viktig i mediabransjen.

astrology