Internett og nyheter

Internett og nyheter

 

Nyheter på TV er ofte vist et par ganger om dagen. Informasjonen blir samlet en dag i forveien til flere timer. Materiellet blir sendt til en nyhetsredaksjon som går igjennom det og klargjør det for sending. Deretter sendes det. Denne prosessen tar veldig lang tid. Går man på internett går alt mye raskere. Det er også mye mindre filter for hva som blir lagt ut.

Ønsker man å følge hendelser nærmere og raskere enn det man ser på TV kan internett være en god måte å følge hendelser på. Massemediaene har egne nyhetssider på internett hvor de legger ut nyhetsoppdateringer. Det finnes samtidig ganske mange internettsider som fokuserer på nyheter mens de skjer og lar vanlige folk legge ut nyhetsoppdateringer uten av de begrenser hva som blir lagt ut. Dette gjør at man må være veldig forsiktig med hva man leser fordi man ikke vet om personen legger ut en riktig forståelse av hendelsen. Journalister er trent til å rapportere nyheter objektivt. De er trent til å dobbeltsjekke kilder og informasjon slik at de vet at det de sier har hold i vikeligheten. Når enkeltpersoner rapporterer tar de vanligvis ikke dette med i betraktningen.

Når det er sagt er enkeltpersoners innlegg på internett en veldig viktig ekstra kilde for informasjon som journalister, myndigheter og et vide publikum kan få store nytte av. Kombinasjonen av informasjon kan verifisere hendelser. Flere enkeltobservasjoner dekker et mye større område enn det noen journalister klarer å dekke. På denne måten har internett blitt en uvurderlig kilde til informasjon og så ferske nyheter som man kan få nå om dagen. Man må bare huske å stille kritiske spørsmål til det man leser.

astrology