TV og nyheter

TV og nyheter

 

TV er et av de viktigste media man har i Norge. Man har også mange forskjellige internasjonale TV kanaler å se på i Norge. Ser man på de norske tv kanalene er det hovedsakelig to TV kanaler som sender nyheter. NRK og TV2. Disse to TV kanalene er konkurrenter med samtidig samarbeidspartnere. NRK er den statlige TV kanalen som gjennom en lisens tar betalt fra alle som har et tv apparat. Staten har laget et regime som tvinger alle med kabeltv og dermed får inn NRK til å betale en lisens til NRK for å se på TV. Lisensen utgjør en betydelig del av budsjettet til NRK. Staten selv spytter også inn penger til NRK.

Media får mye penger av staten. Det ble nylig lyst ut lisens for allmennkringkaster hvor staten gir 135 millioner kroner til det selskapet som ønsker å dekke TV tilbudet som alternativ til NRK. Staten krever også at TV stasjonen har hovedredaksjonen 100 km fra Oslo.

TV2 er som kjent TV kanalen tradisjonelt med hovedsete i Bergen. TV2 dekker nyheter fra Norge og internasjonalt også.

Nyheter på TV er en veldig kraftig måte å formidle nyheter på. Man kan vise bilder eller filmer fra de landene nyhetene kommer fra, eller fra de deler av Norge nyhetene kommer fra. Det gir en helt annen innsikt i problemstillinger og situasjonen for folk som sitter og ser på. Man er trykt tilbaketrukket. Det kan også være skremmende da journalister dekker krig. Man blir vitne til krig på direkten. Under kriger i midt østen har man det siste sittet og sett på hvordan land bomber andre land. Som kino, men direkte. Dette skaper en viss distanse til nyhetene med tiden.

Folk blir vitner til sult, katastrofer og krig. Man ser det daglig og det får en mindre og mindre påvirkning for de som ser på. På denne måten kan TV påvirke folk i en negativ retning. Det er derfor viktig at man har et balansert mediabilde. Da TV har en veldig stor påvirkningskraft på hvor folk ser verden er det også viktig at nyhetene blir rapportert objektivt. Det er veldig fort gjort å skape inntrykk av situasjoner som nødvendigvis ikke er helt riktig og på den måten blir en del av et politisk eller annen påvirkningssystem.

astrology