Slik har nyhetene utviklet seg

Slik har nyhetene utviklet seg

Når mennesker først baserte seg i sivilisasjonene, så gikk nyhetene på folkemunne. Dette fungerte som middelet for å overføre nyheter, enten glade eller triste, fra by til by. Folk bevegde seg ikke særlig fort, og dermed bevegde ikke nyhetene seg særlig fort heller. Ikke spesielt pålitelige var brevduer heller. Det nok tidligste tilfellet av korrespondanse som kan minne om nyheter vi har den dag i dag er nok når avisene faktisk kom til. Før den tid foregikk nemlig alt på folkemunne, og det lå ingen stolthet i nyhetene. Når avisene derimot entret verden, så var det stolte og franke journalister som stakk hodet frem. Disse var klare for å utgjøre en forskjell i verden og bringe nyheter frem til folket. Det gikk for såvidt fortsatt tregt, men nyhetene kom frem til slutt. For eksempel visste ikke folk i USA om Titanic før flere dager etterpå, men de fikk jo vite det til slutt.

Internettets påvirkning

Den dag i dag har derimot internettet snudd dette helt opp ned. Nå får vi nemlig diverse nyheter om alle hendelser og ikke minst alt kjendisene bedriver seg. Dermed kan vi skaffe kostymet fra partyking.no til festen bare timer etter kjendisen virkelig har gått i baret. Det er merkelig hvor fort slikt kan gå. I mange tiår med globalisering, og ikke minst etter internettet kom, så tok mediene i bruk teknologien for å fremme seg selv. Allikevel har det vært en nedadgående kurve de senere årene. Det har vært mye spekulasjon om hvorfor dette er tilfellet, men svaret kan nok innskrenkes til ett enkelt svar. Selv om like mange som er enige med hans politikk nok er uenige med den, så kan de fleste være enige i Trump sin beskrivelse av media. Det er rett og slett en uærlig presse vi har å gjøre med.

Dette sliter journalistene med

Det er liten tvil om at falske nyheter har tatt helt av som et begrep. Dette handler mye om at den stoltheten som lå bak journalistikk nå har gått helt bort. Det er ofte personlige agendaer og ikke minst penger som står på plakaten for de journalistene som i dag skriver for mediene. Dette fører ofte til partiske meninger i det som kun skal være opplysninger. Derfor ender mange medier opp med å føre sin egen agenda, i stedet for å informere folk om hva som skjer rundt dem. I dag stoler faktisk folk flest mer på Facebook oppdateringer enn på mediene. Dette sier alt om hvor langt de falske nyhetene har gått. Dersom mediene noensinne skal bygge opp en form for troverdig forhold til folket igjen, så må det faktisk settes en helt ny standard. Kanskje journalistikken må tilbake til sine røtter igjen?

astrology