Journalisme i dag

Journalisme i dag

 

Journalister er personer som jobber med å samle informasjon om hendelser for deretter å gjenfortelle hendelsene til publikum. Dette gjøres gjennom alle mediatyper. Jobben til journalister har forandret seg ganske mye de siste årene. Det var mye mer feltarbeid og graving før. Nå er det mer tid foran PC og lesing av nyheter fra større nyhetsorganisasjoner som spesialiserer seg på å skape nyheter fra alle deler av verden. Journalister fra mindre mediahus sitter da og leser disse nyhetene, bestemmer seg va de vil dekke og oversetter dette til for eksempel norsk.

Reuters er et eksempel på en slik tjeneste journalister bruker for å produsere nyheter raskere. Nyhetsbransjen har blitt såpass dyr at mediahusene forventer at journalistene produserer nyheter raskere enn man gjorde før. Det betyr mindre tid til å være i felten og bruke god tid på reportasjene. Som et resultat av dette har det vokst frem gravejournalisme som nettopp bruker mer tid på saker for å få frem de virkelig viktige sakene som man ikke kan finne på Reuters. Lokale saker om korrupsjon og drapsforsøk kommer nettopp frem i Norge som resultat av god gravejournalistikk, som Mirmotahari i VG.

astrology