Internasjonalisering av nyheter

Internasjonalisering av nyheter

 

Alle mennesker i alle land er mye mer sammensveiset enn før. Handel bringer folk nærmere hverandre og reisemuligheter gjør at verden blir mindre. Nyheter spiller også en viktig del i hvordan man ser verden. Før så man kun verden gjennom aviser, bilder og egne øyne. Nå gir internett og TV et helt nytt syn på verden. Informasjon om hendelser og distansen til hvor raskt man har tilgang på informasjonen har blitt så viktig at folk oppsøker dette.

Stortinget har satt opp et egent informasjonskontor i Europa. Mange selskaper setter opp egne kontorer nærme avgjørende institusjoner for å være sikker på at man får den informasjonen man trenger og ikke er avhenging av andre kilder.

Nyheter om verden kommer mer og mer gjennom andre tjenester enn egne journalister som gjør det enda viktigere å filtrere nyhetene bedre. Jo mer informasjon man har tilgang på jo viktigere blir det å bruke den informasjonen man har riktig samt kvalitetssikre all informasjon man får og bruker. Det internasjonale aspektet av nyheter og hendelser blir bare viktigere og viktigere.

 

astrology