forside

Del artikkel

Klar, ferdig, søk!

Selv om du må være smart for å komme inn på lærerstudiet, er det ingen IQ-test å finne ut hvordan man søker. Her ser du hvordan.

Nettsøknad og søkerinformasjon for Samordna Opptak åpner 1. februar. Les mer på www.samordnaopptak.no. Der kan du også lese mer om frister og prosedyrer.

For å søke trenger du elektronisk ID. Husk å bestille dette i god tid før søknadsfristen 15. april.

Les mer om opptakskrav her.

Søk lærerutdanning her!

Kontakt