Viktigheten av nyheter

Viktigheten av nyheter

I denne artikkelen skal vi snakke om hvor viktig det er at vi mennesker har nyheter, og hvordan dette området kan komme til å endre seg veldig mye i fremtiden. Når vi snakker om journalistikk så mener vi altså jobben hvor vi skal få tak i informasjon om relevante saker som utspiller seg, og dele den med verden. La oss se litt nærmere på dette.

Journalistikk

I fremtiden så kan det komme til å bli veldig vanskelig å være journalist, og det er spesielt fordi det kan komme til å være vanskelig å vite hva som er ekte og ikke i fremtiden. Vi har veldig mange forskjellige nyhetskanaler og måter å få inn nyheter på. Derfor er det viktig å beholde en viss integritet for at vi det skal gi noe nytte for oss. Mange måter å få nyheter på er ikke så veldig troverdige, og de kan også bli brukt til å spre feilinformasjon. Spesielt så kan det i fremtiden bli enda vanskeligere å vite hva som er sant og ikke med tanke på hvordan teknologien kommer til å utvikle seg.

På grunn av journalistikk så kan vi være bevisste på hva det er som foregår i verden. Husk at alle livene våre er koblet sammen på en eller annen måte, og derfor skal man kunne bevege seg gjennom denne verden med tilstrekkelig informasjon til å ta riktige valg, så trenger vi noen som melder fra til oss hva det er som foregår.

Det er altså slik at nyheter er et middel som kan hjelpe oss å navigere verden på. Hvordan skal vi vite hvem vi kan stole på og ikke? Tipsene som vi kan gi her er å se på hvor mange alvorlige kanaler som melder det samme, og dersom det er forskjellige nyheter om de samme hendelsene så bør vi velge de som har løyet minst i det siste. En annen ting som kan påvirke nyheter er korrupsjon, og det er derfor viktig å være klar over hvordan penger forflytter seg, og eventuelt om en reportasje kan bli kjøpt av en eller annen gruppe som drar fordel av denne nyheten blir meldt.

Teknologi

Teknologi har gitt oss forskjellige ting, og du kan se eksempler på dette ved å besøke https://www.teknikkdeler.no/ og bla gjennom produktene som finnes. Teknologi kan derimot også gi oss slike ting som deepfakes, og dette kan vise seg å være en skummel utvikling. Dette er videoer hvor vi kan endre ansiktet og stemmene til de som er med i videoen. Dette vil altså si at det kan være nesten helt umulig å vite hva slags videoer som er ekte og ikke. Dette betyr for det første at videoer ikke lenger kan bli brukt som bevis i retten.

Håpet er derimot ikke ute, det finnes veldig mange mennesker som er alvorlige med nyheter, og som kun vil at sannheten skal komme ut. Let etter disse menneskene.

astrology