oppgave

Tentamen på to minutter

Test om du har noe av kunnskapen som kreves av en lærer.

Og eller å?

Trykk på fargefeltene for å veksle mellom OG / Å.

Skal du ut reise? Da er det greit huske ta med passet.

Sær- eller sammenskriving?

Trykk på fargefeltene for å veksle mellom alternativer.

Før de dro for å se kampen, satt de ved og så Ole Gunnar på Youtube.

Da eller når?

Trykk på fargefeltene for å veksle mellom alternativer.

jeg var liten pleide vi å bake mamma hadde tid.

Elektrisitet

Er disse begrepene riktig forklart?
Trykk på fargefeltene for å veksle mellom alternativer.

Elektrisk strøm måles i , effekten måles i mens er strømmens drivkraft.

Who eller whom?

Trykk på fargefeltene for å veksle mellom alternativer.

do you love? loves you?

Volum

Doble volumet i boksen.
Dra i det blå punktet for å endre størrelse.

Vinkler

Hva er den minste hellingen du kan ha når du skal legge takstein?

addisjon/subtraksjon

Dra tallene til midten for å addere eller subtrahere.
Fortsett til du kommer nærmest mulig 89.

0
89

Finn skjæringspunktet

Dra det blå punktet dit du tror linjene krysser hverandre.

Linje 1: 0.46488 0.09831 0.87785 0.21489 0.0964 0.26998 0.51324 0.34359 0.64611 0.3087 0.32181 0.3781
Linje 2: 0.1944 0.83734 0.11618 0.31357 0.12993 0.79174 0.38355 0.67387 0.36189 0.3597 0.28955 0.59934
Linje 3: 0.89986 0.67831 0.69835 0.80221 0.92781 0.38333 0.66969 0.58073 0.57941 0.5823 0.67891 0.40667

Paralellogram

Lag et paralellogram ved å dra i det blå punktet.

Punkt 1: 0.17491 0.28143 0.38311 0.21717 0.18953 0.37403 Punkt 2: 0.40434 0.85811 0.2193 0.63779 0.40463 0.76028 Punkt 3: 0.84672 0.68211 0.61689 0.68532 0.84734 0.633

Solsystemet

Sett planetene i riktig rekkefølge ved å dra og slippe dem på plass.

Atomer og molekyler

Dra atomene inn i det midtre feltet for å danne et molekyl.

O
C
O
CO2

Geografi

Her er seks land rangert etter areal.
Men hvordan blir rekkefølgen hvis vi rangerer etter folketall?

av 100

Gratulerer! Vi tror at du har noe av kunnskapen som kreves. Men dette var bare første steg. For å bli en god lærer, trenger du både kunnskap og formidlingsevne. Det lærer du i lærerutdanningen.

Prøv igjen! For å bli en god lærer, trenger du både kunnskap og formidlingsevne. Det lærer du i lærerutdanningen.

Start formidlingen allerede nå!
Del testen med venner og kjente.

Del testresultatet ditt på

ta testen på nytt